Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9820690
od 26 maja 2003 r.

 

 

 

 

 

    Nazwa Gminy: Kleszczewo  
    Rodzaj:  GW - Gmina Wiejska  
    Kod:  63-005  
    Miejscowość:  Kleszczewo
 
 ul. Poznańska 4
 
    Kontakt:

W poniedziałki  8:00 - 16:00

Od wtorku  do piątku 7:00 - 15:00

 tel. /061/ 817 60 17, 8176 020, 8176 033

fax. /061/ 817 61 84

mail to: urzad@kleszczewo.pl

Bank Spółdzielczy w Kórniku

25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

 

REGON 631258715

 
    Wójt Bogdan Kemnitz  
    Z-ca Wójta: Genowefa Przepióra  
    Przewodniczący Rady Gminy: Marek Maciejewski  
    Sekretarz:

Genowefa Przepióra

 
  Skarbnik: Jolanta Litka