Kleszczewo 2023-12-08

 

 

SG.2110.6.1.2023

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

 

 o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

stanowisko do spraw księgowości budżetowej

 

w Referacie Gospodarki Finansowej

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 

I.            Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.          Stanowisko urzędnicze:

stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej.

 

III.        W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Patrycja Tomkowiak zam. Gowarzewo.

 

IV.         Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Patrycja Tomkowiak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość. Dotychczasowa praca zawodowa predysponuje do zatrudnienia na stanowisku ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

Pani Patrycja Tomkowiak posiada wiedzę praktyczną oraz uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonym naborze na w/w stanowisko.

 

 

 

         Wójt

Bogdan Kemnitz