Data posiedzenia:
2023-12-12

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu na 2024 r.
2. Sprawy bierzące dotyczące działalności Gminy.
3. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy


Uwagi: