W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2042

Data uchwały:
2023-12-19

Numer uchwały:
LX/515/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia