W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej części działek nr ewid. 94/4, 100/3, 101, 109, położonych w Kleszczewie

Data uchwały:
2023-12-19

Numer uchwały:
LX/525/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.