Data posiedzenia:
2024-01-12

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola utrzymania czystości w Gminie ze szczególnym uwzględnieniem systemu gospodarki odpadami

Uwagi: