Data posiedzenia:
2024-01-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta złożonej dn. 9 sytycznia 2024 r.

Uwagi: