Data posiedzenia:
2024-02-09

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za rok 2023.

Uwagi: