Data posiedzenia:
2024-02-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zakład Komunalny: zaopatrzenie w wodę i ścieki
2. Sprawy bieżące


Uwagi: