Data posiedzenia:
2024-02-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność KS Clescevia
2. Sprawy bieżące


Uwagi: