Data posiedzenia:
2024-04-19

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, wody i ścieków.

Uwagi: