funkcja adres mailowy
Dorota Wysz  Przewodnicząca Rady Gminy Kleszczewo d.wysz@kleszczewo.pl
Daniel Błaszczyk Wiceprzewodniczący Rady Gminy d.blaszczyk@kleszczewo.pl
Katarzyna Matecka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy k.matecka@kleszczewo.pl
Janiak Jędrzej    j.janiak@kleszczewo.pl
Janik Sławomir   s.janik@kleszczewo.pl
Karolczak Magdalena   m.karolczak@kleszczewo.pl
Kasprzyk Paulina   p.kasprzyk@kleszczewo.pl
Kirkowska Ewa Maria   e.kirkowska@kleszczewo.pl
Leska Paulina   p.leska@kleszczewo.pl
Nowak Paweł   p.nowak@kleszczewo.pl
Perdoch Anna Maria   a.perdoch@kleszczewo.pl
Pietryga-Lamperska Barbara   b.lamperska@kleszczewo.pl
Piskorska Agnieszka Joanna   a.piskorska@kleszczewo.pl
Ponikowski Krzysztof Maciej   k.ponikowski@kleszczewo.pl
Rajchelt Jan Henryk   j.rajchelt@kleszczewo.pl