Kleszczewo 2024-05-16

 

SG.2110.2.1.2024

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

 

 o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

stanowisko ds. gospodarki komunalnej

w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 

 

I.             Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

II.           Stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

III.         W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Dorota Kordylewska zam. Kostrzyn.

 

IV.          Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dorota Kordylewska posiada wykształcenie wyższe budowlane. Dotychczasowa praca zawodowa  predysponuje  do zatrudnienia  na stanowisku 
ds.  gospodarki  komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

Pani Dorota Kordylewska  posiada  wiedzę  praktyczną oraz uzyskała  najwyższy wynik w przeprowadzonym naborze na w/w stanowisko.

 

 

 

 

         Wójt

Bogdan  Kemnitz