W sprawie:
rozpatrzenia skargi wniesionej na Wójta Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2024-05-16

Numer uchwały:
II/27/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.