Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9926023
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Opinie Rady Gminy obrazek Wersja do druku

                                                    OPINIA Nr  0052 - OP/2/05

 Rady Gminy w Kleszczewie

z dnia 27 października 2005r.

 

 

w sprawie :       projektu  planu  aglomeracji Nagradowice i aglomeracji Tulce.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 43 ust. 2a  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne1  Dz.U. Nr 115 poz. 1229 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 5  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy w Kleszczewie  wyraża następującą  opinię :

 

§ 1

 

Rada Gminy pozytywnie opiniuje przedłożony jej pismem Nr SR.II-4.66172-3/05 z dnia 13 października 2005r. przez Wojewodę Wielkopolskiego zweryfikowany projekt planu aglomeracji Nagradowice i aglomeracji Tulce 

 

§ 2

 

Realizację powyższego zadania powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Opinia  jest wiążące z dniem  jej wyrażenia.

 

 


Informację wytworzył: Marta Polak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2005-10-31 09:12:56, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2005-10-31 09:17:26, Ostatnia zmiana: 2005-10-31 09:17:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3542