Ewidencję ludności z obszaru Gminy Kleszczewo prowadzi Referat Spraw Obywatelskich  (OS) na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 84.32.174 art. 46).

Zaświadczenia o zameldowaniu na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 84.32.174 art. 46) wydaje na wniosek Referat Spraw Obywatelskich.

Dane osobowe na wniosek na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 84.32.174 art. 46) udostępnia Sekretarz Gminy we współpracy z Referatem Spraw Obywatelskich.