Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9936106
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Prowadzone rejestry i ewidencje obrazek Wersja do druku

Ewidencja podatników służy do windykacji opłat i podatków. Na podstawie Ustawy o podziale zadań i kompetencji z dnia 17 maja 1990 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 90.34.198 art. 1 pkt. 26 i 27), Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. 91.9.31) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek  samorządu terytorialnego (Dz.U. 99. 50.511 § 3 i 5.) ewidencję prowadzi Referat Finansowy (RF) – podinspektor ds. księgowości podatkowej.

Uzyskanie danych z ewidencji następuje w trybie uzyskania danych osobowych (patrz załatwianie spraw). 

 


Informację wytworzył: Podatki, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2006-01-18 10:43:58, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2006-01-20 07:06:46, Ostatnia zmiana: 2006-06-05 10:23:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3231