1.     Akta osobowe, karty zarobkowe i listy płac:

 

- Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie 

Urzędu Gminy w Kleszczewie

      - Zespołu Szkół w Kleszczewie

      - Zespołu Szkół w Tulcach

      - Przedszkola Samorządowego z siedzibą w Kleszczewie

 

 

2.     Akta zakładów rzemieślniczych – zlikwidowanych do roku 1975.

  

3.      Akta rzemieślników – zakłady zlikwidowane do roku 1982.

 

4.      Dowody osobiste osób zmarłych (przechowywane przez okres 10  

            lat od daty zgonu).

 

5.      Rejestry mieszkańców od roku 1945.

 

6.  Dokumentacja spraw merytorycznych prowadzonych przez wydziały  Urzędu Gminy.

7.  Rejestr podatników gminy Kleszczewo.

8.  Akty normatywne organów gminy.

9.  Dokumentacja techniczna z zakresu budownictwa mieszkaniowego indywidualnego z lat 1954 -  
    1980.