Lp.

Termin kontroli

Zakres kontroli

57.

16.06.2023

Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – kredyty i obligacje.

56.

19.05.2023

Kontrola wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2022 r.

55.

21.04.2023

Kontrola finansowa GOKiS za 2022 r, bieżące funkcjonowanie oraz wyniki finansowe.

54.

24.03.2023

Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2022 r.

53.

17.02.2023

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 130.000 zł za rok 2022.

52.

27.01.2023

Kontrola utrzymania czystości w Gminie – system gospodarki odpadami.

51.

08.12.2022

Przygotowanie sprawozdania za 2022 r. i planu pracy na 2023 rok.

50.

24.11.2022

Kontrola finansowa OPS za 2021 r. wydatki gminy na OSP, działalność statutowa OSP

49.

20.10.2022

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w II połowie 2021 r. i I połowie 2022 roku

48.

27.09.2022

Kontrola wpływów podatkowych za 2021r. wykonanie funduszy sołeckich za 2021 r.

47.

30.08.2022

Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – kredyty i obligacje

46.

21.06.2022

Kontrola wykonania budżetu ZS Kleszczewo i ZS Tulce za 2021 r.

45.

12.05.2022

Kontrola wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

44.

21.04.2022

Kontrola utrzymania czystości w gminie ze szczególnym uwzględnieniem systemu gospodarki odpadami.

43.

17.03.2022

Kontrola inwestycji i remontów trwających i zakończonych w 2021 r.

42.

24.02.2022

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 130.000 złotych za rok 2021

41.

13.01.2022

Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji gminnej, wody i ścieków

40.

16.12.2021

Przygotowanie sprawozdania za 2021 r. i planu pracy na 2022 rok.

39.

23.11.2021

Kontrola utrzymania czystości w Gminie, gospodarka odpadami, ochrona środowiska z uwzględnieniem nowych nasadzeń w 2020 r i I połowie 2021.

38.

02.11.2021

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.

37.

28.09.2021

Kontrola finansowa OSP za 2020 r.

Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2020 r.

36.

06.07.2021

Kontrola wpływów podatkowych do budżetu Gminy za 2020 r. – umorzenia i zwolnienia

35.

08.06.2021

Kontrola wykonania budżetu ZS w Kleszczewie i ZS w Tulcach za 2020 r.

34.

25.05.2021

Kontrola wykonania budżetu za 2020 r.

33.

11.05.2021

Kontrola wykonania budżetu za 2020 r.

32.

13.04.2021

Kontrola wykonania budżetu za 2020 r.

31.

06.04.2021

Kontrola finansowa OPS za 2020 r.

30.

09.03.2021

Kontrola finansowa GOKiS za 2020 r., wpływ pandemii na funkcjonowanie oraz wyniki finansowe

29.

02.03.2021

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2020 r

28.

26.01.2021

Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2020 r.

27.

09.12.2020

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r. Przygotowanie sprawozdania za 2020 r. i planu pracy na 2021 rok.

26.

08.12.2020

Kontrola finansowa OPS za 2019 r. z uwzględnieniem kosztów organizowanych imprez

25.

08.09.2020

Kontrola utrzymania czystości w Gminie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami – odpady niebezpieczne, rolne, przemysłowe. Ochrona środowiska na terenie Gminy.

24.

16.07.2020

Kontrola wykonania budżetu ZS w Kleszczewie i ZS w Tulcach za 2019 r. z wyszczególnieniem budżetu przedszkoli przyszkolnych.

23.

18.06.2020

Kontrola wpływów podatkowych do budżetu Gminy za 2019 r. - umorzenia i zwolnienia. Wydatki na promocję Gminy

22.

28.05.2020

Kontrola wydatków na OSP. Fundusze sołeckie

21.

21.05.2020

Kontrola wykonania budżetu za 2019r.

20.

14.05.2020

Kontrola wykonania budżetu i sprawozdań finansowych za 2019 r.

19.

07.05.2020

Kontrola wykonania budżetu za 2019 r.

18.

30.04.2020

Kontrola finansowa GOKiS za 2019 r. z uwzględnieniem organizowanych imprez

17.

27.02.2020

Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2019 r.

16.

23.01.2020

Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2019 r.

15.

05.12.2019

Przygotowanie sprawozdania za 2019 r. i planu pracy na 2020 r.

14.

21.11.2019

Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – emisja obligacji i kredyty bankowe.

13.

17.10.2019

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2018r. i I półrocze 2019r.

12.

19.09.2019

Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2018 r. i I półrocze 2019 r. kosztów związanych z naprawą dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa.

11.

03.07.2019

Kontrola wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach za 2018 r.

10.

13.06.2019

Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2018 r. oraz kontrola wydatków na promocję gminy w 2018 r.

9.

16.05.2019

Kontrola finansowa OPS za 2018 r. z uwzględnieniem kosztów organizacji imprez

8.

30.04.2019

Kontrola wykonania budżetu za 2018 r., sporządzenie opinii do RIO.

7.

25.04.2019

Kontrola wykonania budżetu i sprawozdań finansowych za 2018 r.

6.

23.04.2019

Kontrola wykonania budżetu za 2018 r.

5.

04.04.2019

Kontrola wykonania budżetu za 2018 r.

4.

21.03.2019

Kontrola finansowa GOKiS za 2018 r. z uwzględnieniem źródeł przychodów i przeprowadzonych imprez.

3.

28.02.2019

Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy za 2018 r. –umorzenia i zwolnienia podatkowe

2.

31.01.2019

Kontrola inwestycji i remontów zakończonych w 2018 r.

1.

18.12.2018

Przygotowanie planu pracy na rok 2019