W sprawie:
Uchwalenia budżetu na 2007r.

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/13/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007r. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.