Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9079663
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty » Archiwum Wersja do druku

Zmiany w opłacie skarbowej

,

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy Kleszczewo, klientów Urzędu Gminy, że od dnia 2 stycznia 2007 roku  opłaty od czynności urzędowych będą dokonywane tylko w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowej - na konto bankowe Urzędu Gminy Kleszczewo - bez możliwości zapłaty znakami skarbowymi.

W dniu 1 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635), zgodnie z którą przestały obowiązywać znaki opłaty skarbowej. Zmianie uległ też moment uiszczania opłaty skarbowej. We wszystkich przypadkach opłata pobierana będzie w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia czy zezwolenia.

Opłacie nie będą podlegały:

-   podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań

-   weksle

-  dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie, składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.


Waloryzacji uległy też stawki opłaty skarbowej.

 

Rachunek bankowy  Urzędu Gminy Kleszczewo:

PL 82 1090 1418 0000 0000 4101 4788

Bank Zachodni WBK SA 1 O/ Środa Wlkp.

Dla przelewów z kont zagranicznych KOD SWIFT: WBKPPLPPXXX


Informację wytworzył: Skarbnik Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2007-01-02 09:25:23, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2007-01-02 09:33:40, Ostatnia zmiana: 2007-06-12 09:12:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2387