Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8455140
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Opinie Rady Gminy Wersja do druku

OPINIA Nr  0052 - OP/1/07

 Rady Gminy  Kleszczewo

z dnia  28 lutego  2007r.

 

 

w sprawie :         utworzenia spółki  gmin lub innego organu posiadającego osobowość prawną  odpowiedzialnego za budowę  i zarządzanie schroniskiem.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 5  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo  wyraża następująca opinię :

 

§ 1

 

1.         Rada Gminy podtrzymuje wolę budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie.

2.         Rada Gminy wyraża negatywną opinię co do  formy realizacji w/w zadania - utworzenie spółki w przedmiocie budowy, zarządzania i eksploatacji schroniska dla zwierząt.

3.         Rada Gminy proponuje  poczynienie starań  aby realizacją tego zadania zajął się powiat poznański.

 

§ 2

 

Opinia  jest wiążąca z dniem  jej wyrażenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Biuro Rady, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2007-03-05 10:23:02, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2007-03-05 10:26:15, Ostatnia zmiana: 2007-03-05 10:26:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2943