Kleszczewo, dnia 02.03.2007r.

 

 

 

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

informuje

 

 

o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania obejmującego wspieranie rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy poprzez działalność klubów sportowych w sołectwie Kleszczewo w zakresie piłki nożnej w 2007r.

 

W wymagalnym terminie wpłynęła jedna oferta.

 

 

Na podstawie dokonanej analizy dotacja w wysokości 53.290 zł

została przyznana

 

KLUBOWI SPORTOWEMU

„CLESCEVIA”

Ul. Poznańska 4A
63-005 KLESZCZEWO