Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2008 znajdą Państwo pod adresem  http://www.kleszczewo.pl/?a=3111