Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9578109
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty » Archiwum obrazek Wersja do druku

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

 

w sprawie : naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych

 

 

Informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu  działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami)  ustaliło, iż w terminie do dnia 31 października 2007r. Rada Gminy Kleszczewo dokona wyboru następującej liczby ławników :

1.      Do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.  – 3 ławników , w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

2.      Do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1 ławnika.

 

Zgodnie z w/w ustawą ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania  co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają  Radzie Gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz   co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie Gminy Kleszczewo.

      Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy   zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Termin  zgłaszania kandydatów upływa  30 czerwca 2007r.

Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata można pobrać w Urzędzie Gminy ( sekretariat), dokumenty są także dostępne na stronie internetowej Urzędu:  www.kleszczewo.pl  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości : www.ms.gov.pl

Do  karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się :

-  3  aktualne  fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- informację z Krajowego Rejestru Karnego,

-oświadczenie kandydata , że nie toczy się   przeciwko niemu postępowanie karne,

- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru  Karnego oraz opłaty za zaświadczenie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                 /-/ Bogdan Kemnitz

 

 

Załączone dokumenty
  LISTA POPIERAJĄCYCH ŁAWNIK (50.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  ZAPYTANIE KRAJOWY REJESTR ŁAWNIK (35kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  ZGŁOSZENIE ŁAWNIKA (44.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2007-06-13 13:00:21, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2007-06-22 13:00:57, Ostatnia zmiana: 2007-06-22 13:00:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2497