W sprawie:
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

Data uchwały:
2007-06-28

Numer uchwały:
IX/53/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2007-06-28