W sprawie:
Powołania zespołu, który przedstawi radzie opinię o zgłaszanych kandydatach na ławników

Data uchwały:
2003-07-08

Numer uchwały:
IX/51/2003

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-07-08