Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8985455
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych » Sesje Rady Gminy » Kadencja 2006-2010 Wersja do druku

XIII Sesja Rady Gminy 11 grudnia 2007rr

Data posiedzenia:
2007-12-11

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Informacja nt. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.***
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Krzyżownicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
8. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Uwagi:
*** Punkt piąty obrad został usuniety z porządku posiedzenia.


Załączone dokumenty
  sprawozdanie z wykonania uchwał z sesji 12 (31kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 77 - zgoda na zbycie w drodze przetargu nieruchomości w Krzyżownikach (45.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 78 - wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (50.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 79 - przyjęcia programu profilaktyki alkoholowej na 2008r. (60.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 80 - przyjęcie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2008r. (64.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 81 - zmiana uchwały budżetowej na 2007r. (45.5kB) pobierz pokaż
  załącznik 1 2 do uchwały 81 (48.5kB) pobierz pokaż
  załącznik 2a do uchwały 81 (71kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 82 - utworzenie celowego związku gmin - SCHRONISKO (49.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 83 - przyjęcie statutu związku międzygminnego (92.5kB) pobierz pokaż
  Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki (2.4MB) pobierz pokaż
  protokół - sesja 13 (114.5kB) pobierz pokaż
  lista obecności 11_12_2007 (177.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Biuro Rady, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2007-11-20 10:07:08, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2007-11-26 07:27:21, Ostatnia zmiana: 2009-12-07 12:50:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1171