W sprawie:
Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tulcach

Data uchwały:
2003-04-02

Numer uchwały:
VII/44/2003

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-04-02