W sprawie:
Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Data uchwały:
2003-04-02

Numer uchwały:
VII/42/2003

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-04-02