W sprawie:
Zmiany uchwały budżetowej na 2007r

Data uchwały:
2007-12-11

Numer uchwały:
XIII/81/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2007-12-11 i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.