W sprawie:
Uchwalenia budżetu na 2008r.

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XIV/84/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-01-01