Zarządzenie Nr 46/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

 

            Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem  Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja  2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r., Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r.   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r, Uchwałą Nr X/59/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.,  Zarządzeniem Nr 29/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2007r  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr XI/63/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 34/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 października 2007r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr XII/72/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej, Zarządzeniem Nr 38/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej, Uchwałą Nr XIII/81/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 11 grudnia 2007r, sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 41 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 grudnia 2007r. sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr XIV/89/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2007r.  wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą planu dotacji celowej.

 

 

1.

W  §  1  ust.  1  zmniejsza   się   dochody  budżetu  na   2007r.  o  100.000 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

 

2.

W § 1 ust.  2 pkt.  1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 100.000 zł.

(zgodnie z załącznikiem  Nr 1a do niniejszego Zarządzenia)

3.

W § 2  ust  1   zmniejsza   się   wydatki   budżetu   na   2007r.  o   100.000 zł.

 

  (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

4.

 

 

5.

 

W § 2 ust 2

- zmniejsza się wydatki bieżące o 100.000 zł

   w  tym zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o  1.436 zł.

 

W § 2 ust 4 pkt. 1 zmniejsza się  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 100.000 zł.

(zgodnie z załącznikiem  Nr 2a do niniejszego Zarządzenia)

 

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

 

                                                                                      Zastępca Wójta Gminy

 

                                                                                 

                      mgr inż.