Kleszczewo, dnia 26.02.2008r.

 

 

WÓJT GMINY KLESZCZEWO

informuje

 

o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania obejmującego wspieranie rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy poprzez działalność klubów sportowych w sołectwie Kleszczewo w zakresie piłki nożnej w 2008r.

W wymagalnym terminie wpłynęła jedna oferta.

 

Na podstawie dokonanej analizy dotacja w wysokości 56.000 zł

została przyznana

KLUBOWI SPORTOWEMU

“CLESCEVIA”

Ul. Poznańska 4A

63-005 KLESZCZEWO