W sprawie:
Zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia "Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami przydomowymi w miejscowościach : Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki.

Data uchwały:
2008-03-28

Numer uchwały:
XVIII/112/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-03-28