W sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Data uchwały:
2008-04-30

Numer uchwały:
XIX/126/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-30