WÓJT GMINY KLESZCZEWO

informuje

 

 

o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania obejmującego wspieranie rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy poprzez działalność klubów sportowych w sołectwie Tulce w zakresie piłki nożnej w 2008r.

 

W wymagalnym terminie wpłynęła jedna oferta.

 

 

Na podstawie dokonanej analizy dotacja w wysokości 28.000 zł

została przyznana

 

KLUBOWI  REKREACYJNO-SPORTOWEMU

ul. Poznańska 1

63-004 TULCE

 

 

 

 

 

Kleszczewo, dnia 04.06.2008r.