W sprawie:
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

Data uchwały:
2008-06-09

Numer uchwały:
XX/139/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-09