Na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

A. Dochody

  19 371 867,00   

        4 464 861,23   

           23,05   

B. Wydatki

  19 475 517,00   

        3 106 292,87   

           15,95   

   B.1  Wydatki bieżące

    11 942 388,00   

          3 036 391,87   

            25,43   

   B.2  Wydatki majątkowe

      7 533 129,00   

               69 901,00   

              0,93   

C. Nadwyżka/Deficyt

-     103 650,00   

        1 358 568,36   

-     1 310,73   

D. Finansowanie

       103 650,00   

           789 142,98   

         761,35   

   D.1 Przychody ogółem

         568 650,00   

             881 142,98   

           154,95   

       D. 11 Kredyty i pożyczki

         529 000,00   

                          -     

 -

       D. 17 inne źródła

           39 650,00   

             881 142,98   

        2 222,30   

   D.2 Rozchody

         465 000,00   

               92 000,00   

            19,78   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MN)