W sprawie:
Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Data uchwały:
2003-10-23

Numer uchwały:
XII/62/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2003-10-23