Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9925895
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Opinie Rady Gminy obrazek Wersja do druku

Opinia nr 0052-OP/2/2008 w sprawie realizacji zadania "Modernizacja - przebudowa drogi gminnej nr 3322P wraz z dojazdami".

Opinia nr 0052 – OP/2/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 18 września 2008r.

 

 

w sprawie:            realizacji zadania „Modernizacja – przebudowa drogi gminnejnr 3322P wraz z dojazdami”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 24 ust.2 pkt. 5 i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo wyraża następująca opinię:

 

§1

 

Opiniuje się pozytywnie, stwierdzając celowość realizacji i dofinansowania zadania „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej nr 3322P wraz z dojazdami” obejmującą działki o numerach ewidencyjnych 61,64,65,72,51/3 – obręb Zimin.

 

§ 2

 

Realizację powyższego zadania powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Opinia jest wiążąca z dniem jej wyrażenia.


Informację wytworzył: Agnieszka Kurnatowska, Data wytworzenia: 2008-10-01 12:05:14, Wprowadził do systemu: Agnieszka Kurnatowska, Data wprowadzenia: 2008-10-01 12:04:51, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Kurnatowska, Data publikacji 2008-10-01 12:20:17, Ostatnia zmiana: 2008-10-01 12:21:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2684