W sprawie:
Przyjęcia do realizacji w 2009r. zadania inwestycyjnego "zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego".

Data uchwały:
2008-09-18

Numer uchwały:
XXII/173/2008

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
18.09.2008r.