Oferta pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie

 

 

Stanowisko urzędnicze- inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i  dodatków mieszkaniowych

Praca na pełen etat od 1 stycznia  2009r.

Wymagania- wykształcenie wyższe humanistyczne lub ekonomiczne lub prawnicze

Zakres zadań:

1)      przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne,  fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe na drukach według wzorów określonych w odpowiednich rozporządzeniach,

2)      potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów niezbędnych do wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe,

3)      przygotowywanie  decyzji administracyjnych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe,

4)      sporządzanie list wypłat na świadczenia rodzinne, zaliczkę fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe,

5)      sporządzanie listy uprawnionych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

6)      przygotowywanie przelewów uprawnionym do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych,

7)      prowadzenie akt klientów świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych,

8)      nanoszenie danych w programy komputerowe świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych,

9)      przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i uzgodnienie finansowe z głównym księgowym,

10)  prowadzenie postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Kleszczewo,

11)  prowadzenie korespondencji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w sprawie klientów świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i dodatków mieszkaniowych,

12)  współpraca z komornikami w sprawie uprawnionych do funduszu alimentacyjnego  i dłużników alimentacyjnych,

13)  udział w projektach socjalnych przygotowywanych dla społeczności lokalnej.

Dokumenty do przedłożenia:

1)      List motywacyjny,

2)      CV,

3)      Ksero świadectwa ukończenia studiów,

4)      Ksero świadectwa pracy,

5)      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

6)      Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na tym stanowisku

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo do dnia 21 listopada 2008r.