Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8985247
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych » Sesje Rady Gminy » Kadencja 2006-2010 Wersja do druku

XXV Sesja Rady Gminy 12 grudnia 2008r.

Data posiedzenia:
2008-12-12

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/90/2004 z dnia 01 marca 2004r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z komunikacji gminnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą " Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
8. Podjecie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2009r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
12. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
13. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Uwagi:Załączone dokumenty
  UCHWAŁA 194 (31.9kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 187 (30.6kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 189 (84.9kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 190 (29.8kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 193 (26.2kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 188 (39.1kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 191 (31.3kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 (42.6kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 załączniki (32kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 załączniki_1 (45kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 załączniki_2 (22.3kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 załączniki_3 (29kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 załączniki_4 (27.8kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 załączniki_5 (32kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 załączniki_6 (21.5kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 załączniki_7 (20.7kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 192 załączniki_8 (19.9kB) pobierz pokaż
  UCHWAŁA 193 załączniki (21.5kB) pobierz pokaż
  Protokół (68.2kB) pobierz pokaż
  SPRAWOZDANIE SESJA (31.5kB) pobierz pokaż
  lista obecności 12_12_2008 (97.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Agnieszka Kalisz, Data wytworzenia: 2008-11-28 10:52:57, Wprowadził do systemu: Agnieszka Kalisz, Data wprowadzenia: 2008-11-28 10:53:14, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Kalisz, Data publikacji 2008-12-01 15:31:32, Ostatnia zmiana: 2009-12-07 10:06:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1098