ZARZĄDZENIE  Nr  27/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  27 września 2007r.

 

 

 

w sprawie :       powołania obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 

 

 

                               Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami)  oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U. Nr 84 poz. 921 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W  celu  przeprowadzenia  głosowania w wyborach do Sejmu  RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, których skład określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

____________________________________________________________________________________

Załącznik do Zarządzenia

Nr 27/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2007r.

 

SKŁADY  OBWODOWYCH  KOMISJI  WYBORCZYCH

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych  na dzień 21 października 2007r.

 

 

I.  Obwodowa Komisja  Wyborcza  nr 1 w Kleszczewie :

 

1.      Flieger Tomasz - zgłoszony przez Komitet Wyborczy  Prawo i Sprawiedliwość,

2.      Sudnik Marek – zgłoszony przez KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA  I  DEMOKRACI SLD+SDPL+PD+UP,

3.      Rajchelt Jan – zam. Kleszczewo ul. Lipowa 24,  spośród   wyborców,

4.      Karwowska-Bielak Dorota – spośród wyborców,

5.      Nowicka Monika -  spośród wyborców,

6.      Lewandowska Violetta – spośród wyborców,

7.      Karolczak Maria – spośród pracowników samorządowych gminy.

 

 

II.  Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2 w Tulcach :

 

1.      Ratajczak Katarzyna- zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

2.      Stachowiak Grzegorz – spośród wyborców,

3.      Wesołowska Beata – spośród  wyborców,

4.      Wartecka Iwona – spośród wyborców,

5.      Frąckowiak Grażyna  - spośród wyborców,

6.      Pieczyńska Grażyna -  spośród wyborców,

7.      Kujawa Regina – spośród pracowników samorządowych gminy.