ZARZĄDZENIE  Nr  31/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  01 października  2007r.

 

 

 

w sprawie :       wyznaczenia   Zastępcy Wójta Gminy  do przeprowadzenia okresowej oceny  pracowników : Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

 

 

 

                        Na  podstawie  art.   31  § 1  ustawy z dnia  26 czerwca 1974r. ( tekst jednolity z 1998r. Dz.U. Nr 21 poz. 941 ze zmianami ) zarządzam, co następuje :   

 

 

§ 1

 

Wyznaczam  Panią Genowefę Przepióra – Zastępcę Wójta Gminy do przeprowadzenia  okresowej oceny pracowników : Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie  oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie. 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.