Zarządzenie Nr 42/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

 

Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XII/72/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 49/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. zmienionym Zarządzeniem Nr 13/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2007r. Zarządzeniem Nr 18/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2007r., Zarządzeniem Nr 30/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2007r., Zarządzeniem Nr 35/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 października 2007r. oraz Zarządzeniem Nr 36/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 grudnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

 

W § 1 ust. 2 w załączniku Nr 1 przenosi się plan wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz