Zarządzenie Nr 47/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

 

 

Na podstawie art.186 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z Zarządzeniem Nr 43/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 49/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. zmienionym Zarządzeniem Nr 13/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2007r. Zarządzeniem Nr 18/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2007r., Zarządzeniem Nr 30/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2007r., Zarządzeniem Nr 35/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 października 2007r., Zarządzeniem Nr 36/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 grudnia 2007r. Oraz Zarządzeniem Nr 42/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 grudnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody o 100.000 zł

    Dochody po zmianie wynoszą                                                1.605.162 zł

    w tym wg decyzji:

        - Wojewody Wielkopolskiego

          (zmiana zgodnie z załącznikiem Nr 1)                                1.599.102 zł

       - Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

          Delegatury Wojewódzkiej                                                       6.060 zł

 

2. W § 1 ust. 2 zmniejsza się wydatki o 100.000 zł

    Wydatki po zmianie wynoszą                                                  1.605.162 zł

     w tym wg decyzji:

        - Wojewody Wielkopolskiego

           (zmiana zgodnie z załącznikiem Nr 1)                               1.599.102 zł

        - Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

           Delegatury Wojewódzkiej                                                      6.060 zł

 

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zastępca Wójta Gminy

 

mgr inż. Genowefa Przepióra