ZARZĄDZENIE  Nr  14/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 marca 2006r.

 

 

w sprawie : upoważnienia  Pani Haliny Jeger – starszego pracownika socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie  do  prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych  oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także  do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 

 

                        Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. Nr 86 poz. 732 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam Panią Halinę Jeger – starszego pracownika socjalnego w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych  oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także  do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.