ZARZĄDZENIE  Nr 1/2005

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  03 stycznia 2005 r.

 

 

 

w sprawie   :     ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP oraz  gospodarza stadionu  .

                                                                            

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami/ zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla osób  pełniących niżej wymienione funkcje  w wysokości :

Kierowcy OSP:

- Kleszczewo – Baranowski R.                                                 330 zł

- Krzyżowniki – Stefaniak M.                                                  171 zł

- Gowarzewo             

            - J. Wichtowski                                                             199 zł 

            - L. Grzeszczak                                                             100 zł

Prezes ZG OSP – Rajchelt J.                                                    199 zł

Komendant ZG OSP – Banaszkiewicz Z.                                199 zł

Gospodarz stadionu i budynku KS – Wartecki W.                   157 zł 

 

§ 2

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2005r. do dnia 31.12.2005r. wynagrodzenie  kwartalne brutto  dla kierowcy OSP  w Komornikach  - Growiec T. w wysokości  120 zł.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. i ma zastosowanie od dnia 01.01.2005r.